PortuguêsEnglishEspañolFrançaisDeutschSvenskNorskDanskNederlandsItalianoPYCKKOPolskiCN - Chinese

Neem contact met ons op
Klik hier voor een surround view
Travel Information
Last Minute
Golf

Disclaimer

De op de website gale-albufeira.com beschikbare en geraadpleegde informatie dient voor algemeen gebruik en heeft tot doel de gebruiker relevante algemene informatie te verstrekken. De toepasbaarheid van wetten kan variëren naar gelang de betrokken specifieke factoren, zoals activiteit, geografische lokatie of een ander wettelijk feit.

De informatie op deze website kan omissies of onnauwkeurigheden bevatten. Er wordt alle mogelijke moeite gedaan om te garanderen dat alle op deze site aanwezige informatie afkomstig is van de meest betrouwbare bronnen. Hotel da Galé ** aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies, of voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat de informatie op deze site wordt aangeboden zoals zij is en dat de makers ervan op geen enkele manier gehouden zijn enige vakmatige raad te geven of een daarmee verwante dienst te verlenen. De site dient niet te worden gebruikt als vervanging voor het raadplegen van vakpersoneel. In geval van twijfel en alvorens een besluit of actie te nemen, dient een vakkracht van Hotel da Galé ** te worden geraadpleegd.

In geen geval kan Hotel da Galé **, haar partners, verwante bedrijven, vertegenwoordigers of medewerkers verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of actie genomen op grond van de informatie op deze site of voor enig daaruit al dan niet specifiek voortvloeiend gevolg, schade o.i.d., zelfs niet wanneer zij over de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis is gesteld.

Enkele links op deze site zijn verbonden met andere websites die worden bijgehouden en beheerd door derden waarover Hotel da Galé ** geen enkele vorm van controle heeft, laat staan dat zij enige verantwoordelijkheid draagt voor de aangeboden inhoud.

Hotel da Galé ** beschikt over een e-commerce systeem met electronisch uitgevoerde betalingen. Hoewel dit wordt beschermd door een SSL met een codificeersleutel, bestaat de weinig voor de hand liggende mogelijkheid dat een derde inbreuk maakt op de communicatie en de inhoud van de boodschap bemachtigt. In geval van fraude zal Hotel da Galé ** alle in de Wet vastgelegde stappen ondernemen om overtreders te straffen.

Privacy Statement

Hotel da Galé ** respecteert de privacy van haar gebruikers. Wij willen de privacy van onze gebruikers en klanten beschermen in overeenstemming met de werkwijze voor de bescherming van gegevens en privacy zoals die over de hele wereld wordt gevolgd.

Overeenkomstig de wettelijke eisen zal Hotel da Galé ** geen persoonsgegevens doorgeven aan derden zonder uw toestemming.

Verwerkte informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen door middel van het gebruik van vragenlijsten en registratieformulieren en wanneer wij een e-mail met uw gegevens ontvangen. Alle daartoe gebruikte formulieren zijn duidelijk als zodanig aangemerkt.

Wij verwerken ook automatisch informatie wanneer u onze site bezoekt. Deze zogenaamde ‘verkeersgegevens’ worden verzameld zonder identificatie van de gebruiker en dienen voor statistisch onderzoek naar het gebruik van de website.

De aldus verkregen informatie, die demografische gegevens en surfgedrag omvat, wordt alleen in een verzamelvorm verwerkt.

De op de formulieren ingevulde contactgegevens van de klant gebruiken wij om met de klant in contact te treden wanneer dat nodig is en om hem periodieke informatie van Hotel da Galé ** te zenden. De gebruikers kunnen zich indien gewenst van de mailing-lists laten verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die worden verzameld via de site gale-albufeira.com met de volgende doelen:
· om u gepersonaliseerde service te kunnen beiden
· om marktonderzoeken uit te voeren
· om u te informeren over de producten en diensten die wij aanbieden

Als u geen informatie wenst te ontvangen over onze producten en diensten of over de producten en diensten die gezamelijk met of in naam van andere organisaties worden aangeboden, vink dan a.u.b. het desbetreffende hokje aan op het registratieformulier.

Wij gebruiken de informatie ook in verzamelstaten (zodat de individuele gebruiker niet kan worden geïdentificeerd):
· om marktprofielen te creëren
· bij de ontwikkeling van marktstrategieën
· om het gebruik van de website te kunnen beoordelen

Gebruik van cookies

Wij gebruiken geen cookies om u te identificeren wanneer u gale-albufeira.com bezoekt. Een cookie is een stukje informatie dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en de server daarna in staat stelt informatie terug te ontvangen van de browser.

Kies

U kunt periodiek een e-mailboodschap van ons ontvangen met onze nieuwsbrief of andere informatie.
Deze nieuwsbrief bevat informatie over belangrijke nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op onze website.
Onze site stelt de gebruikers in staat niet langer rechtstreeks onze mededelingen te ontvangen.

Informatieoverdracht via Internet

Aangezien Internet een globaal medium is, vindt de verzending van informatie bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens plaats in een internationale omgeving.
Als u op gale-albufeira.com surft en electronisch met ons communiceert, aanvaardt u derhalve dat wij individuele gegevens op deze manier verwerken.
Het gevolgde privacy beleid strekt zich niet uit tot de sites van derden.


Veranderingen van deze voorwaarden

Hotel da Galé ** behoudt zich het recht voor waar zij wenst wijzigingen aan te brengen op deze site.
Vanwege haar beleid om de site up-to-date te houden en te verbeteren, kan Hotel da Galé ** deze voorwaarden willen veranderen (inclusief de voorwaarden die het gebruik van de inhoud betreffen).
Wanneer de voorwaarden worden gewijzigd, wordt u daarvan in kennis gesteld via e-mail of door publieke bekendmaking van de details van deze wijzigingen, die ook aan het eind van de voorwaarden worden toegevoegd.
Wanneer u de site gebruikt nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd of aan u zijn meegedeeld, gaat u ermee akkoord dat u handelt volgens de gewijzigde voorwaarden.
Wanneer u niet akkoord kunt gaan met deze wijzigingen, dient u de site niet meer te gebruiken nadat deze wijzigingen aan het eind van deze voorwaarden zijn gepubliceerd of naduat u bericht heeft ontvagen over hun bestaan.

Algemeen

U kunt geen enkel recht ten aanzien van deze voorwaarden verbinden, verpanden of overdragen.
Als enige beschikking uit deze voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan tast die ongeldigheid niet de geldigheid aan van de overige beschikkingen in deze voorwaarden, die van kracht dienen te blijven.
De beschikkingen in deze voorwaarden zijn gebruiksgericht en hebben geen enkele legale uitwerking of betekenis.

Contacteer Hotel da Galé **

Wanneer u een vraag hebt over deze Privacy Statement of over de werking van onze site, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Lisaltur
Regina Apartamentos

Foto Galerij
Largo dos Lusíadas
Cerro da Piedade
8200-178 Albufeira
Tel.: (+351) 289 586 966/7
Fax: (+351) 289 586 783
E-mail: reservas@lisaltur.com
SKYPE ADVANCE:
lisalturlisboacomercial
lisalturreservas1
lisalturreservas2
lisalturreservas3

zoover Dagalé
Holiday Check
Gebruiksvoorwaarden
Beveel  deze site aan
Bookmark
Site Map
 

webdesign: Ideias Frescas, © 2004 | recommended resolution 1024x768 | IE 5.0 or above